close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 lutego 2016

  W ramach dorocznego kongresu American Association for the Advancement of Science (AAAS), który odbywa się w Waszyngtonie w dniach 11-15 lutego, Ambasada RP w Waszyngtonie zaprezentowała wystawę „Enigma – Decipher Victory”. Wystawę przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

  AAAS to największe towarzystwo naukowe świata, współpracujące aktywnie z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (wspólna Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa). W waszyngtońskim wydarzeniu weźmie udział blisko dziesięć tysięcy osób. Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych poświęconych najnowszym osiągnięciom  naukowym, polityce naukowej, historii nauki, roli współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych, w programie zjazdu znalazły się też dostępne dla szerokiej publiczności wykłady popularnonaukowe laureatów nagród noblowskich, zajęcia eksperymentalne z naukowcami.

   

  W tym wielkim święcie nauki wzięła również udział Ambasada RP w Waszyngtonie. W przeddzień uroczystego otwarcia zjazdu Ambasada zaprosiła jego uczestników na prezentację wystawy „Enigma – Decipher Victory”. Wystawa przyciągnęła do Ambasady wyjątkową, ponad stu osobową, grupę gości. Znaleźli się wśród nich naukowcy różnych specjalności, m.in. od bezpieczeństwa cybernetycznego, programowania i kryptologii oraz dziennikarze piszący na tematy naukowe. Wiele osób podkreślało konieczność upowszechniania wiedzy na temat udziału polskich matematyków  w złamaniu kodu Enigmy. Opinię taką wyraził również prof. Charles Clark – dyrektor Joint Quantum Institute (JQI), który odwiedził wystawę razem z grupą współpracowników i studentów.

   

  Prezentacja wystawy w Ambasadzie była kolejnym wydarzeniem po seminarium na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Marylandzkiego, propagującym osiągnięcia Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którego współorganizatorem była placówkę. Kolejne seminarium nt. Enigmy planowane jest na Wydziale Matematyki George Washington University.

   

  Ambasada RP w Waszyngtonie

  2
  3
  4
  5

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: