close

Współpraca naukowa

Witamy w dziale prowadzonym przez Wydział Nauki i Technologii Ambasady RP w Waszyngtonie. Zasadniczym celem misji Wydziału jest wzmacnianie i intensyfikacja tradycyjnych więzi łączących polską i amerykańską społeczność naukową. Obok krajów Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są dla polskiego świata nauki najważniejszym, strategicznym partnerem.

 

Podstawowe obszary naszej aktywności to:

  • Dostarczanie i wymiana informacji oraz ułatwianie współpracy między instytucjami rządowymi Polski i USA w zakresie polityki naukowej, edukacji i transferu technologii.
  • Inicjowanie i ułatwianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie badań naukowych oraz rozwoju i transferu technologii.
  • Sprzyjanie wzrostowi obecności polskiej nauki, edukacji i technologii w USA i amerykańskiej w Polsce, poprzez inicjowanie i ułatwianie wymiany osobowej.
  • Promocja polskich placówek badawczych jako atrakcyjnego miejsca rozwoju karier naukowych.
  • Promocja podejmowania studiów na polskich uczelnia wyższych wśród Amerykanów.

W naszej pracy staramy się poświęcać jak najwięcej uwagi amerykańskim naukowcom polskiego pochodzenia i organizacjom, które ich reprezentują. Działamy na rzecz integracji tego środowiska oraz wzmocnienia jego więzi z Polską

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych