close

Państwowe ośrodki akademickie oferujące kursy języka polskiego dla cudzoziemców

 

Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców działają przy wielu ośrodkach akademickich w Polsce: 

 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje wakacyjne kursy języka i kultury polskiej dla cudzoziemców, organizowane przez niektóre szkoły wyższe w Polsce. Oferuje również pomoc zagranicznym studentom w doskonaleniu znajomości języka polskiego poprzez fundowanie stypendiów na kursy wakacyjne.

 

Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się od lipca do września. Kursy obejmują nie tylko naukę języka, lecz są także okazją do spotkania z polską kulturą i historią. Organizatorzy szkół letnich proponują wycieczki  krajoznawcze, projekcje polskich filmów i spotkania z ciekawymi twórcami kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych