close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • KOMUNIKATY

 •  


  5 stycznia 2017

  Podróże z USA na Kubę

  Amerykańskie przepisy federalne zabraniają podróży turystycznych z USA na Kubę.

  Zakaz dotyczy każdego kto podlega jurysdykcji Stanów Zjednoczonych (obywatele amerykańscy, stali rezydenci, jak również inni cudzoziemcy przebywających czasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych).

   Dopuszczalne są jedynie podróże w następujących celach:

  - odwiedziny rodziny,

  - oficjalne wizyty biznesowe przedstawicieli rządu USA, rządów innych państw i niektórych organizacji międzyrządowych,

  - działalność dziennikarska,

  - badania i spotkania naukowe,

  - działalność edukacyjna i wymiana studencka,

  - działalność religijna,

  - występy publiczne, warsztaty, sport oraz inne zawody i wystawy,

  - pomoc narodowi kubańskiemu,

  - projekty humanitarne,

  - działalność prywatnych fundacji, instytutów badawczych i naukowych,

  - export, import i przekaz materiałów informacyjnych,

  - podróże związane z określonymi zatwierdzonymi transakcjami exportowymi.

   Jeśli podróż nie zawiera się w powyższych kategoriach wymagane jest indywidualne pozwolenie wydane przez U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), więcej informacji pod linkiem https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx 


   

  Kwiecień 2016

  KOMUNIKAT STRAŻY GRANICZNEJ dotyczący przekraczania granicy RP przez obywateli polskich z podwójnym obywatelstwem

   

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

   

  Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami.

   

  Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

  CZYTAJ DALEJ

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: